Personvernerklæring

1. Generelle bestemmelser

1.1. Denne personvernerklæringen (heretter referert til som "reglene") bestemmer prosedyren for behandling og beskyttelse av informasjon om brukere av Centrica.no-nettstedet som ligger på domenenavnet https://centrica.no (heretter referert til som "nettstedet" ).
1.2 . Brukere av nettstedet Centrica.no er personer som er registrert på nettstedet og som bruker dets tekniske muligheter og funksjonalitet (heretter referert til som "Brukerne").
1.3. Informasjon om brukere, personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte er relatert til en spesifikk eller identifiserbar person (gjenstand for personopplysninger) som bruker nettstedet.
1.4. Behandling av personopplysninger og annen informasjon om brukere betyr en handling (operasjon) eller et sett med handlinger (operasjoner) utført av nettstedadministrasjonen ved bruk av automatiseringsverktøy eller uten bruk av slike verktøy, med personopplysninger, inkludert innsamling, registrering, systematisering, akkumulering , lagring, avklaring (oppdatering, endring), utvinning, bruk, overføring (distribusjon, tilveiebringelse, tilgang), depersonalisering, blokkering, sletting, ødeleggelse av personopplysninger til personer som bruker nettstedet.
1.5. Ved å registrere seg på nettstedet bekrefter hver bruker sitt samtykke til behandlingen av hans personlige data og annen informasjon om ham på vilkårene gitt i disse reglene, og hvis brukeren er uenig i disse vilkårene, må bruken av nettstedet og dets tjenester avsluttes umiddelbart.
1.6. Formålet med disse reglene er å sikre forsvarlig beskyttelse av informasjon om brukere, inkludert deres personlige data, mot uautorisert tilgang og avsløring. Reglene regulerer innsamling, lagring, distribusjon og beskyttelse av informasjon om brukere av nettstedet.
1.7. Reglene gjelder for all informasjon (personopplysninger) som kan bli kjent for nettstedadministrasjonen i prosessen med å bruke nettstedet av brukere, inkludert i prosessen med registrerings- og autorisasjonsprosedyrer.
1.8. Disse reglene gjelder ikke for Internett-ressursene til tredjeparter, så vel som uavhengige handlinger fra brukere knyttet til spredning av informasjon om seg selv, fullført ved bruk av nettstedet, på andre ressurser.
1.9. Nettstedets administrasjon har rett til å gjøre endringer i disse reglene når som helst, og slike endringer trer i kraft fra det øyeblikket de er lagt ut på nettstedet, med mindre annet er gitt i den nye versjonen av reglene.

2. Formål med å samle inn personopplysninger, informasjon om brukere

2.1. Nettstedets administrasjon bruker personopplysninger, annen informasjon mottatt om brukere til følgende formål:
2.1.1. å autorisere brukere på nettstedet for å bruke funksjonaliteten til nettstedet;
2.1.2. å opprette en brukerkonto, gjennom hvilken brukeren gis muligheten til å bruke funksjonaliteten til nettstedet;
2.1.3. for å kompilere en CV ved å bruke den tekniske funksjonaliteten til nettstedet;
2.1.4. å gi brukeren informasjonsmateriell som inneholder en beskrivelse av prosedyren for bruk av nettstedet;
2.1.5. i nærvær av det obligatoriske og åpenbart uttrykte samtykket fra brukeren, for å gi brukeren nyheter om nettstedet og dets oppdateringer, reklamemateriell for nettstedet gjennom kommunikasjonskanaler;
2.1.6. for å samle inn statistisk informasjon;
2.1.7. for å akseptere betaling for bruk av betalte tjenester på nettstedet;
2.1.8. å gi brukeren nødvendig teknisk støtte i prosessen med å bruke funksjonaliteten til nettstedet;
2.1.9. for å kontrollere nøyaktigheten av personopplysningene som er overført tidligere av brukeren og for å kontrollere relevansen av slike data på dagen for slik verifisering;
2.1.10. å motta tilbakemelding fra brukeren om hvordan nettstedet fungerer for å forbedre arbeidet;
2.1.11. for å identifisere og løse tekniske problemer;
2.1.12. for å kunne bestemme hvor brukeren befinner seg for å sikre sikkerhet, forhindre hacking og svindel;
2.1.13. å yte andre tjenester og oppfylle andre forpliktelser påtatt av administrasjonen i samsvar med dokumentene som styrer nettstedet.

3. Sammensetning av informasjon mottatt av nettstedet

3.1. Brukere oppgir følgende informasjon til nettstedadministrasjonen:
3.1.1. data som brukeren oppgir om seg selv når han registrerer seg (oppretter en konto):
- informasjon om siden i det sosiale nettverket eller Internett-tjenesten som registreringen utføres gjennom (VKontakte, Facebook, Odnoklassniki, Mail.ru, Google, Yandex ) ;
- e-postadresse;
- Brukers bilde;
3.1.2. data som brukeren selv gir om seg selv i prosessen med å bruke nettstedet, tilstrekkelig for å kompilere en CV ved å bruke den tekniske funksjonaliteten til nettstedet:
- bostedsby;
- fødselsdato;
- kontakt telefon;
- annet kontaktinformasjon etter brukerens skjønn (budbringere, lenker til personlige sider på sosiale nettverk, nettsteder med informasjon om brukeren, en ekstra e-postadresse);
- informasjon om utdanning, inkludert navn på utdanningsinstitusjoner, perioder studie;
- informasjon om arbeidserfaring, inkludert informasjon om tidligere jobber, arbeidsperioder, jobbansvar;
- informasjon om faglige ferdigheter og prestasjoner;
- informasjon om kurs og opplæring, inkludert navn på utdanningsinstitusjoner, studieperioder;
- informasjon om oppnådde faglige sertifikater, utstedt av organisasjoner;
- informasjon om tilgjengeligheten av vitenskapelige eller profesjonelle publikasjoner og prosjekter;
- informasjon om kunnskap om fremmedspråk, dataprogrammer , utstyr;
- informasjon om tilstedeværelsen av førerkort, kategorier rettigheter;
- annen informasjon som brukeren anser som nødvendig for å informere den potensielle arbeidsgiveren (kommunikasjonsferdigheter, sivilstand osv.);
- annen informasjon som er nødvendig for å lage en CV, som er anerkjent eller kan bli anerkjent som personopplysninger i samsvar med lovgivningen på området for personvern.
3.2. Administrasjonen har rett til å behandle informasjon, tilleggsdata innhentet når brukeren går inn på nettstedet, inkludert data om tekniske midler (enheter), IP-adresse, type brukers operativsystem, informasjon om brukerens nettleser (eller annet program som Brukertilgang til nettstedet), tilgangstid, adresser til forespurte sider, data innhentet som følge av tilgang til kamera og galleri med enheter for produksjon av bildeinnhold, videomateriale, data innhentet som et resultat av tilgang til mikrofonen, etc. enheter).
3.3. Nettstedet kan bruke informasjonskapsler for å lagre generell informasjon. Disse filene brukes til å identifisere gjentatte besøkende, forenkle tilgangen til nettstedet for brukere, spore treff og samle generell og statistisk informasjon for å forbedre nettstedet. Begynnelsen av å bruke nettstedet er en handling som bekrefter brukerens samtykke til bruk av informasjonskapsler.

4. Prosedyre for behandling av personopplysninger, informasjon om brukere

4.1. Behandlingen av personopplysninger, informasjon om brukere utføres på grunnlag av prinsippene om lovlighet, volumet og arten av de behandlede personopplysningene, annen informasjon om brukere, behandlingsmetoder med det formål å behandle personopplysninger spesifisert i seksjon 2 av disse reglene. Det er ikke tillatt å behandle personopplysninger som er uforenlige med formålet med å bruke nettstedet.
4.2. Administrasjonen iverksetter tekniske, organisatoriske og juridiske tiltak for å sikre beskyttelse av informasjon og personopplysninger til brukere mot uautorisert eller utilsiktet tilgang til dem, ødeleggelse, modifikasjon, blokkering, kopiering, distribusjon, samt fra andre ulovlige handlinger i den grad som er tilgjengelig i henhold til de tekniske egenskapene til nettstedet under hensyntagen til dets essens.
4.3. Ved behandling av personopplysninger overholder administrasjonen fullt ut reglene og prinsippene i den føderale loven av 27. juli 2006 N 152-FZ "Om personopplysninger", forplikter seg til ikke å avsløre til tredjeparter og ikke distribuere personopplysninger uten samtykke fra brukeren utenfor formålet med behandlingen deres, unntatt som gitt RF-lovgivning.
4.4. I tilfelle Bruker henvender seg med en erklæring om tap av login og/eller passord eller om hacking av kontoen (Personal Account), har Administrasjonen rett til å sperre Brukerens konto.
4.5. Informasjon og personopplysninger om brukere lagres utelukkende på elektroniske medier og behandles ved hjelp av automatiserte systemer, med unntak av tilfeller der manuell behandling av personopplysninger er nødvendig i forbindelse med oppfyllelse av lovkrav. Lagring av personopplysninger utføres i en form som gjør det mulig å bestemme emnet for personopplysninger (Bruker), ikke lenger enn det som kreves av formålene med å behandle personopplysninger (dvs. inntil brukerens konto er slettet fra nettstedet).< br>4.6. Enhver behandling av personopplysninger, informasjon om brukeren, som han overførte til nettstedadministrasjonen i prosessen med å bruke nettstedet, utføres uten noen tidsbegrensning, ødeleggelse av informasjon og personopplysninger om brukeren utføres når: < br>- brukeren sletter uavhengig data fra nettstedet, inkludert ved sletting av en konto;
- sletter informasjon om brukeren av administrasjonen ved utløp av den betalte tariffen, så vel som i tilfelle brudd på begrensningene fastsatt av Brukeravtale.
4.7. Brukeren tar hensyn til og godtar at nettstedadministrasjonen kan overføre personopplysninger som tidligere ble overført til den av brukeren i prosessen med å bruke nettstedet, i tilfeller og på grunnlag av Den russiske føderasjonens lovgivning tillater slike handlinger overfor offentlige myndigheter.
4.8. Nettstedets administrasjon forplikter seg i tilfelle tap og avsløring av brukerens personlige data, som ble overført til den av brukeren i prosessen med å bruke nettstedet, til å informere brukeren så snart som mulig.
4.9. Administrasjonen verifiserer ikke nøyaktigheten av den mottatte (innsamlede) informasjonen om brukere. Brukere bestemmer uavhengig innholdet og sammensetningen av informasjonen med det formål å bruke nettstedet.
4.10. Ved å tilby tjenestene til nettstedet, mener administrasjonen, som handler rimelig og i god tro, at:
- Brukeren har alle nødvendige rettigheter for å la ham registrere og bruke nettstedet i samsvar med formålet;
- Brukeren angir pålitelig informasjon om seg selv, hans kontaktinformasjon i det beløpet som er nødvendig og tilstrekkelig for å bruke tjenestene til nettstedet;
- data når du godkjenner og fyller ut skjemaet for å lage en CV er spesifisert Bruker frivillig;
- registreringsdata (inkludert personlig data) ble overført til nettstedadministrasjonen for formålene spesifisert i denne avtalen;< br>- registreringsdata (inkludert personopplysninger) er sanne og oppdaterte (Brukeren sikrer uavhengig relevansen og påliteligheten til informasjonen for bruk av nettstedet);
- registreringsdata (inkludert personopplysninger) kan brukes av nettstedadministrasjonen for å fremme tjenester ved å ta direkte kontakt med brukeren bruk av kommunikasjonskanaler (e-post og sms-post, anrop) med forbehold om uttrykkelig samtykke fra brukeren.

5. Brukerrettigheter

5.1. Brukeren har rettighetene:
5.1.1. utøve gratis gratis tilgang til informasjon om deg selv på nettstedet (tilgang til din personlige konto) ved autorisasjon gjennom sosiale nettverk eller Internett-tjenester (VKontakte, Facebook, Odnoklassniki, Mail.ru, Google, Yandex);
5.1.2. legge til, endre og slette informasjon om deg selv fra nettstedet;
5.1.3. uavhengig foreta endringer og korrigeringer av informasjon om deg selv, med forbehold om betaling for den relevante funksjonaliteten til nettstedet;
5.1.4. kreve at nettstedsadministrasjonen oppklarer deres personlige data, blokkerer eller ødelegger dem, hvis slike data er ufullstendige, utdaterte, unøyaktige, ulovlig innhentet eller ikke er nødvendige for det angitte formålet med å bruke nettstedet, i fravær av teknisk evne til å utføre slike selvstendig. handlinger;
5.1.5. motta fra administrasjonen, etter skriftlig anmodning, informasjon om behandlingen av opplysninger om ham, hans personopplysninger. Forespørselen kan sendes til adressen til den tekniske støttetjenesten: [email protected];
5.1.6. å utøve andre rettigheter gitt av lovgivningen i den russiske føderasjonen om personopplysninger.

6. Konfidensialitet i forhold til mindreårige

6.1. Mindreåriges bruk av nettstedet må være underlagt følgende juridiske krav:
6.1.1. i samsvar med artikkel 26 i den russiske føderasjonens sivile lov, foretar mindreårige mellom fjorten og atten år transaksjoner med skriftlig samtykke fra deres juridiske representanter - foreldre, adoptivforeldre eller verge. En transaksjon foretatt av en slik mindreårig er også gyldig etter dens etterfølgende skriftlige godkjenning av hans foreldre, adoptivforeldre eller verge;
6.1.2. mindreårige mellom fjorten og atten år har rett til uavhengig, uten samtykke fra foreldrene, adoptivforeldre og verge: disponere over inntektene, stipendene og andre inntekter; foreta små husholdningstransaksjoner, transaksjoner om disponering av midler levert av en juridisk representant eller med samtykke fra sistnevnte av en tredjepart for et bestemt formål eller for fri disposisjon.
6.2. Ved registrering på nettstedet bekrefter brukeren at han er en borger som har nådd den nødvendige alderen for å fullføre transaksjoner knyttet til mottak eller levering av tjenester levert av nettstedadministrasjonen.
6.3. Administrasjonen er ikke ansvarlig for mindreåriges bruk av nettstedet, problemer som oppstår i forbindelse med mindreåriges bruk av nettstedet må løses av deres juridiske representanter (foreldre, adoptivforeldre, foresatte, tillitsmenn).

7. Ansvarsbegrensning, Force Majeure

7.1. Administrasjonen er ikke ansvarlig for sikkerheten til personopplysninger, annen informasjon om brukere som:
7.1.1. var offentlig tilgjengelig før offentliggjøring;
7.1.2. ble kjent for tredjeparter fra tredjepartskilder;
7.1.3. ble offentliggjort med skriftlig tillatelse fra brukeren;
7.1.4. ble lagt til nettstedet av tredjeparter.
7.2. Administrasjonen er ikke ansvarlig for feil i nettverket, leverandørtjenester, feil i driften av nettstedet forårsaket av inngripen fra tredjeparter, andre feil utenfor administrasjonens kontroll og konsekvensene forårsaket av disse feilene.
7.3. Nettstedets administrasjon og brukeren er fritatt for ansvar for helt eller delvis unnlatelse av forpliktelser dersom unnlatelsen av forpliktelsene var et resultat av force majeure, nemlig: brann, flom, jordskjelv, streik, krig, handlinger fra offentlige myndigheter eller andre forhold. utenfor partenes kontroll. Den part som ikke kan oppfylle sine forpliktelser, må umiddelbart, men senest 5 (fem) kalenderdager etter inntreden av force majeure-omstendigheter, varsle den andre parten.

8. Tvisteløsning

8.1. Denne avtalen styres av og tolkes i samsvar med lovene i den russiske føderasjonen.
8.2. Alle tvister som oppstår innenfor rammen av gjennomføringen av denne avtalen og andre dokumenter på nettstedet løses gjennom forhandlinger.
8.3. Hvis det oppstår en tvist mellom brukeren og administrasjonen, må parten som fremsetter kravet dokumentere dem dokumentert, legge ved passende skjermbilder til det skriftlige kravet. Før du går til rettssak med et krav om tvister som oppstår i forholdet mellom brukeren og nettstedadministrasjonen, er det obligatorisk å sende et skriftlig krav.
8.4. Kravbrev sendes av partene med bud, eller som rekommandert post med mottaksbekreftelse til siste adressat på partenes lokalitet. Det er ikke tillatt å sende kravbrev på annen måte fra partene.
8.5. Fristen for behandling av kravet er 10 (ti) dager fra datoen for mottak.
8.6. Hvis det ikke oppnås enighet, vil tvisten bli henvist til domstolen på stedet for nettstedadministrasjonen.

9. Brukerforespørsler

9.1. Brukere har rett til å sende forespørsler til nettstedadministrasjonen, inkludert forespørsler angående bruk av deres personlige data, annen informasjon ved å sende en melding til adressen: [email protected].
9.2. All korrespondanse mottatt av administrasjonen fra brukere (søknader i skriftlig eller elektronisk form) refererer til begrenset informasjon og avsløres ikke uten skriftlig samtykke fra brukeren. Personopplysninger og annen informasjon om brukeren som sendte forespørselen kan ikke brukes uten brukerens spesielle samtykke, bortsett fra å svare på emnet for den mottatte forespørselen eller i tilfeller som er uttrykkelig fastsatt ved lov.